Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 070 540 1 842 820 1 818 400 1 812 960 1 604 180
Zapasy w tys. USD 441 464 379 379 375 795 381 110 337 216
Rotacja zapasów 4,69 4,86 4,84 4,76 4,76

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 070 540K ÷ $441 464K
= 4,69


Analiza porównawcza

2021