Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 158 410 2 070 540 1 842 820 1 818 400 1 812 960
Zapasy w tys. USD 486 806 441 464 379 379 375 795 381 110
Rotacja zapasów 4,43 4,69 4,86 4,84 4,76

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 158 410K ÷ $486 806K
= 4,43


Analiza porównawcza

2022