Aptargroup Inc. (ATR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 681 188 1 052 600 907 024 1 055 000 1 085 450
Kapitał własny w tys. USD 2 306 820 2 053 940 1 969 410 1 850 390 1 571 920
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,30 0,51 0,46 0,57 0,69

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $681 188K ÷ $2 306 820K
= 0,30


Analiza porównawcza

2023