Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 695 077 838 908 1 067 710 286 115 398 094
Aktywa razem w tys. USD 2 810 540 3 029 180 3 053 840 2 228 690 2 242 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,28 0,35 0,13 0,18

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $695 077K ÷ $2 810 540K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023