Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 802 340 727 346 623 147 561 947 616 147
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 450 830 1 387 120 1 112 380 1 052 000 1 239 690
Marża zysku ze sprzedaży brutto 55,30% 52,44% 56,02% 53,42% 49,70%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $802 340K ÷ $1 450 830K
= 55,30%


Analiza porównawcza

2023