Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 216 331 159 290 202 880 166 109 215 736
Aktywa razem w tys. USD 2 810 540 3 029 180 3 053 840 2 228 690 2 242 700
Operacyjny ROA 7,70% 5,26% 6,64% 7,45% 9,62%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $216 331K ÷ $2 810 540K
= 7,70%


Analiza porównawcza

2023