Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 450 830 1 387 120 1 112 380 1 052 000 1 239 690
Aktywa razem w tys. USD 2 810 540 3 029 180 3 053 840 2 228 690 2 242 700
Rotacja aktywów razem 0,52 0,46 0,36 0,47 0,55

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 450 830K ÷ $2 810 540K
= 0,52


Analiza porównawcza

2023