Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 648 486 659 776 489 233 490 054 623 540
Zobowiązania handlowe w tys. USD 81 812 57 140 56 071 46 484 57 627
Rotacja zobowiązań 7,93 11,55 8,73 10,54 10,82

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $648 486K ÷ $81 812K
= 7,93


Analiza porównawcza

2023