Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 14,12 16,99 16,36 12,09 7,85
Rotacja zobowiązań 7,93 11,55 8,73 10,54 10,82
Rotacja kapitału pracującego 30,65 10,01 1,01 3,03 6,42

Średnia liczba dni

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 25,85 21,48 22,31 30,20 46,47
Cykl zobowiązań dni 46,05 31,61 41,83 34,62 33,73

Długoterminowe

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 5,61 4,78 3,74 3,68 3,40
Rotacja aktywów razem 0,52 0,46 0,36 0,47 0,55