Adtalem Global Education Inc (ATGE)

ROA

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 93 358 317 705 76 909 -85 334 95 168
Aktywa razem w tys. USD 2 810 540 3 029 180 3 053 840 2 228 690 2 242 700
ROA 3,32% 10,49% 2,52% -3,83% 4,24%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $93 358K ÷ $2 810 540K
= 3,32%


Analiza porównawcza

2023