Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa razem w tys. USD 2 810 540 3 029 180 3 053 840 2 228 690 2 242 700
Kapitał własny w tys. USD 1 457 340 1 505 070 1 301 070 1 310 420 1 391 530
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,93 2,01 2,35 1,70 1,61

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 810 540K ÷ $1 457 340K
= 1,93


Analiza porównawcza

2023