Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 450 830 1 387 120 1 112 380 1 052 000 1 239 690
Property, plant and equipment w tys. USD 258 522 289 926 297 237 286 102 364 683
Rotacja aktywów trwałych 5,61 4,78 3,74 3,68 3,40

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 450 830K ÷ $258 522K
= 5,61


Analiza porównawcza

2023