Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 273 689 346 973 494 613 509 484 308 125
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 100 715 126 467 133 341 95 651 37 724
Należności w tys. USD 102 749 81 635 67 996 87 042 157 829
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 431 203 417 527 408 807 345 983 311 631
Wskaźnik płynności szybkiej 1,11 1,33 1,70 2,00 1,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($273 689K + $100 715K + $102 749K) ÷ $431 203K
= 1,11


Analiza porównawcza

2023