Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 450 830 1 387 120 1 112 380 1 052 000 1 239 690
Należności w tys. USD 102 749 81 635 67 996 87 042 157 829
Rotacja należności 14,12 16,99 16,36 12,09 7,85

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 450 830K ÷ $102 749K
= 14,12


Analiza porównawcza

2023