Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
EBIT w tys. USD 216 331 159 290 202 880 166 109 215 736
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 695 077 838 908 1 067 710 286 115 398 094
Kapitał własny w tys. USD 1 457 340 1 505 070 1 301 070 1 310 420 1 391 530
Zwrot z kapitału całkowitego 10,05% 6,80% 8,56% 10,40% 12,05%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $216 331K ÷ ($695 077K + $1 457 340K)
= 10,05%


Analiza porównawcza

2023