Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 478 539 556 039 1 514 950 692 766 504 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 431 203 417 527 408 807 345 983 311 631
Wskaźnik płynności bieżącej 1,11 1,33 3,71 2,00 1,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $478 539K ÷ $431 203K
= 1,11


Analiza porównawcza

2023