Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 273 689 346 973 494 613 509 484 308 125
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 100 715 126 467 133 341 95 651 37 724
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 431 203 417 527 408 807 345 983 311 631
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,87 1,13 1,54 1,75 1,11

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($273 689K + $100 715K) ÷ $431 203K
= 0,87


Analiza porównawcza

2023