Adtalem Global Education Inc (ATGE)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 450 830 1 387 120 1 112 380 1 052 000 1 239 690
Working capital w tys. USD 47 336 138 512 1 106 143 346 783 193 069
Rotacja kapitału pracującego 30,65 10,01 1,01 3,03 6,42

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 450 830K ÷ $47 336K
= 30,65


Analiza porównawcza

2023