Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 150 000 144 000 257 000 351 000 137 000 894 000 155 000 118 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 320 000 320 000 336 000 284 000 292 000 269 000 276 000 270 000
Należności w tys. USD 2 917 000 2 846 000 2 608 000 2 752 000 2 676 000 2 665 000 2 479 000 2 546 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 218 000 4 251 000 3 856 000 4 394 000 3 834 000 3 722 000 3 806 000 4 082 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,78 0,83 0,77 0,81 1,03 0,76 0,72

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($150 000K + $320 000K + $2 917 000K) ÷ $4 218 000K
= 0,80