Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 72,87 74,96 82,30 75,33 89,58
Rotacja należności 7,12 7,16 7,04 5,80 6,66
Rotacja zobowiązań 7,38 6,96 8,08 8,33 8,92
Rotacja kapitału pracującego 5,04

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 5,01 4,87 4,43 4,85 4,07
Cykl należności dni 51,29 50,99 51,83 62,94 54,77
Cykl zobowiązań dni 49,48 52,43 45,17 43,80 40,94

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 1,20 1,25 1,24 1,08 1,20
Rotacja aktywów razem 0,62 0,63 0,62 0,52 0,56