Waste Management, Inc. (WM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 426 000 19 698 000 17 931 000 15 218 000 15 455 000
Aktywa razem w tys. USD 32 823 000 31 367 000 29 097 000 29 345 000 27 743 000
Rotacja aktywów razem 0,62 0,63 0,62 0,52 0,56

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $20 426 000K ÷ $32 823 000K
= 0,62