Waste Management, Inc. (WM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 698 000 17 931 000 15 218 000 15 455 000 14 914 000
Aktywa razem w tys. USD 31 367 000 29 097 000 29 345 000 27 743 000 22 650 000
Rotacja aktywów razem 0,63 0,62 0,52 0,56 0,66

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 698 000K ÷ $31 367 000K
= 0,63