Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 15 895 000 14 570 000 12 697 000 13 259 000 13 280 000
Kapitał własny w tys. USD 6 903 000 6 849 000 7 124 000 7 452 000 7 068 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,30 2,13 1,78 1,78 1,88

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $15 895 000K ÷ $6 903 000K
= 2,30