Waste Management, Inc. (WM)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 698 000 17 931 000 15 218 000 15 455 000 14 914 000
Working capital w tys. USD -843 000 -1 013 000 -13 000 3 065 000 -463 000
Rotacja kapitału pracującego 5,04

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $19 698 000K ÷ $-843 000K
= —