Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 37,59% 38,03% 38,62% 38,56% 37,98%
Marża zysku operacyjnego 17,06% 16,29% 15,84% 17,46% 18,06%
Marża zysku brutto 14,81% 13,10% 12,44% 13,62% 15,93%
Marża zysku netto 11,36% 10,13% 9,83% 10,81% 12,91%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 10,72% 10,04% 8,21% 9,73% 11,89%
ROA 7,13% 6,24% 5,10% 6,02% 8,50%
Zwrot z kapitału całkowitego 15,69% 14,74% 11,64% 13,26% 16,98%
ROE 32,68% 25,49% 20,08% 23,63% 30,68%