Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 458 000 351 000 118 000 553 000 3 561 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 303 000 284 000 270 000 239 000 223 000
Należności w tys. USD 2 870 000 2 752 000 2 546 000 2 624 000 2 319 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 226 000 4 394 000 4 082 000 3 553 000 3 144 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,86 0,77 0,72 0,96 1,94

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($458 000K + $303 000K + $2 870 000K) ÷ $4 226 000K
= 0,86