Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 118 000 553 000 3 561 000 61 000 22 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 270 000 239 000 223 000 207 000 132 000
Należności w tys. USD 2 546 000 2 624 000 2 319 000 2 275 000 2 374 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 082 000 3 553 000 3 144 000 3 108 000 3 262 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,72 0,96 1,94 0,82 0,77

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($118 000K + $270 000K + $2 546 000K) ÷ $4 082 000K
= 0,72