Waste Management, Inc. (WM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 606 000 12 294 000 11 111 000 9 341 000 9 496 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 709 000 1 766 000 1 375 000 1 121 000 1 065 000
Rotacja zobowiązań 7,38 6,96 8,08 8,33 8,92

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $12 606 000K ÷ $1 709 000K
= 7,38