Waste Management, Inc. (WM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 294 000 11 111 000 9 341 000 9 496 000 9 249 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 766 000 1 375 000 1 121 000 1 065 000 1 037 000
Rotacja zobowiązań 6,96 8,08 8,33 8,92 8,92

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $12 294 000K ÷ $1 766 000K
= 6,96