Waste Management, Inc. (WM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 294 000 11 111 000 9 341 000 9 496 000 9 249 000
Zapasy w tys. USD 164 000 135 000 124 000 106 000 102 000
Rotacja zapasów 74,96 82,30 75,33 89,58 90,68

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $12 294 000K ÷ $164 000K
= 74,96