Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 804 000 3 551 000 3 069 000 3 540 000 6 209 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 226 000 4 394 000 4 082 000 3 553 000 3 144 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,90 0,81 0,75 1,00 1,97

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 804 000K ÷ $4 226 000K
= 0,90