Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 069 000 3 540 000 6 209 000 2 645 000 2 624 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 082 000 3 553 000 3 144 000 3 108 000 3 262 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,75 1,00 1,97 0,85 0,80

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 069 000K ÷ $4 082 000K
= 0,75


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Waste Management, Inc.
WM
0,75
CoreCivic Inc
CXW
1,84
Geo Group, Inc.
GEO
2,49
Republic Services, Inc.
RSG
0,71