Waste Management, Inc. (WM)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 7 404 000 6 820 000 5 877 000 5 959 000 5 665 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 698 000 17 931 000 15 218 000 15 455 000 14 914 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 37,59% 38,03% 38,62% 38,56% 37,98%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $7 404 000K ÷ $19 698 000K
= 37,59%