Waste Management, Inc. (WM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 426 000 19 698 000 17 931 000 15 218 000 15 455 000
Property, plant and equipment w tys. USD 16 968 000 15 719 000 14 419 000 14 148 000 12 893 000
Rotacja aktywów trwałych 1,20 1,25 1,24 1,08 1,20

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $20 426 000K ÷ $16 968 000K
= 1,20