Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 351 000 118 000 553 000 3 561 000 61 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 284 000 270 000 239 000 223 000 207 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 394 000 4 082 000 3 553 000 3 144 000 3 108 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,10 0,22 1,20 0,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($351 000K + $284 000K) ÷ $4 394 000K
= 0,14