Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 118 000 553 000 3 561 000 61 000 22 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 270 000 239 000 223 000 207 000 132 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 082 000 3 553 000 3 144 000 3 108 000 3 262 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,22 1,20 0,09 0,05

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($118 000K + $270 000K) ÷ $4 082 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Waste Management, Inc.
WM
0,10
CoreCivic Inc
CXW
0,96
Geo Group, Inc.
GEO
1,46
Republic Services, Inc.
RSG
0,05