Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 458 000 150 000 144 000 257 000 351 000 137 000 894 000 155 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 303 000 320 000 320 000 336 000 284 000 292 000 269 000 276 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 226 000 4 218 000 4 251 000 3 856 000 4 394 000 3 834 000 3 722 000 3 806 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,11 0,11 0,15 0,14 0,11 0,31 0,11

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($458 000K + $303 000K) ÷ $4 226 000K
= 0,18