Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 351 000 137 000 894 000 155 000 118 000 116 000 148 000 476 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 284 000 292 000 269 000 276 000 270 000 267 000 307 000 300 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 394 000 3 834 000 3 722 000 3 806 000 4 082 000 4 102 000 3 683 000 3 285 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,11 0,31 0,11 0,10 0,09 0,12 0,24

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($351 000K + $284 000K) ÷ $4 394 000K
= 0,14