Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 15 895 000 14 570 000 12 697 000 13 259 000 13 280 000
Aktywa razem w tys. USD 32 823 000 31 367 000 29 097 000 29 345 000 27 743 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,48 0,46 0,44 0,45 0,48

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $15 895 000K ÷ $32 823 000K
= 0,48