Waste Management, Inc. (WM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 12 697 000 13 259 000 13 280 000 9 594 000 8 752 000
Aktywa razem w tys. USD 29 097 000 29 345 000 27 743 000 22 650 000 21 829 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,44 0,45 0,48 0,42 0,40

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $12 697 000K ÷ $29 097 000K
= 0,44