Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 916 097 917 638 846 705 885 809 920 851 915 937 855 794 781 195
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 170 056 151 144 160 089 163 227 156 689 146 870 149 346 140 536
Należności w tys. USD 416 178 425 630 429 778 418 288 396 458 378 523 398 651 385 238
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 726 258 716 964 704 102 676 383 693 667 645 734 639 114 588 046
Wskaźnik płynności szybkiej 2,07 2,08 2,04 2,17 2,12 2,23 2,20 2,22

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($916 097K + $170 056K + $416 178K) ÷ $726 258K
= 2,07


Analiza porównawcza

2022/Q4