Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 467 802 210 453 286 569 485 120 322 861
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 455 666 395 056 499 321 496 525 622 540
Kapitał własny w tys. USD 1 743 750 1 576 220 1 485 150 1 382 380 1 428 160
Zwrot z kapitału całkowitego 21,27% 10,68% 14,44% 25,82% 15,74%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $467 802K ÷ ($455 666K + $1 743 750K)
= 21,27%


Analiza porównawcza

2021