Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 497 400 3 240 490 2 501 900 2 668 300 3 034 690 2 603 520
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 438 410 2 352 570 1 920 000 1 997 100 2 146 160 1 903 910
Zysk ze sprzedaży brutto 1 058 990 887 913 581 903 671 200 888 524 699 612
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 443 503 420 111 371 450 384 631 403 404 376 751
Zysk operacyjny 615 486 467 802 210 453 286 569 485 120 322 861
Koszty odsetek netto 9 569 16 269 27 846 25 238 24 740 21 368
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 593 505 434 610 158 328 226 298 416 776 279 364
Podatek dochodowy 163 022 135 673 34 545 61 508 70 239 298 924
Udziały niekontrolujące 1 673 967 860 854 779 784
Zysk (strata) netto 428 810 297 970 122 923 163 936 345 758 -20 344