Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 402 040 3 497 400 3 240 490 2 501 900 2 668 300
Aktywa razem w tys. USD 4 239 920 3 865 650 3 543 260 3 154 470 3 120 780
Rotacja aktywów razem 0,80 0,90 0,91 0,79 0,86

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 402 040K ÷ $4 239 920K
= 0,80


Analiza porównawcza

2023