Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 240 490 2 501 900 2 668 300 3 034 690 2 603 520
Aktywa razem w tys. USD 3 543 260 3 154 470 3 120 780 3 106 200 3 459 190
Rotacja aktywów razem 0,91 0,79 0,86 0,98 0,75

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 240 490K ÷ $3 543 260K
= 0,91


Analiza porównawcza

2021