Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 297 160 2 121 210 2 010 500 1 697 340 1 704 120
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 691 875 726 258 693 667 562 423 520 428
Wskaźnik płynności bieżącej 3,32 2,92 2,90 3,02 3,27

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 297 160K ÷ $691 875K
= 3,32


Analiza porównawcza

2023