Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 010 500 1 697 340 1 704 120 1 783 890 2 192 290
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 693 667 562 423 520 428 644 106 564 335
Wskaźnik płynności bieżącej 2,90 3,02 3,27 2,77 3,88

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 010 500K ÷ $693 667K
= 2,90


Analiza porównawcza

2021