Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 3,94 4,39 4,28 4,63 4,47
Rotacja należności 8,40 8,17 7,39 8,13 7,64
Rotacja zobowiązań 12,89 9,26 9,79 11,48 9,83
Rotacja kapitału pracującego 2,51 2,46 2,20 2,25 2,66

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 92,64 83,24 85,21 78,90 81,58
Cykl należności dni 43,43 44,66 49,40 44,89 47,75
Cykl zobowiązań dni 28,31 39,42 37,30 31,79 37,13

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 3,09 3,31 2,65 2,80 3,13
Rotacja aktywów razem 0,90 0,91 0,79 0,86 0,98