Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 3,75 3,94 4,39 4,28 4,63
Rotacja należności 7,97 8,40 8,17 7,39 8,13
Rotacja zobowiązań 12,71 12,89 9,26 9,79 11,48
Rotacja kapitału pracującego 2,12 2,51 2,46 2,20 2,25

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 97,36 92,64 83,24 85,21 78,90
Cykl należności dni 45,78 43,43 44,66 49,40 44,89
Cykl zobowiązań dni 28,72 28,31 39,42 37,30 31,79

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 2,63 3,09 3,31 2,65 2,80
Rotacja aktywów razem 0,80 0,90 0,91 0,79 0,86