Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 297 970 122 923 163 936 345 758 -20 344
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 240 490 2 501 900 2 668 300 3 034 690 2 603 520
Marża zysku netto 9,20% 4,91% 6,14% 11,39% -0,78%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $297 970K ÷ $3 240 490K
= 9,20%


Analiza porównawcza

2021