Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 008 530 916 097 920 851 778 350 802 955
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 214 443 170 056 156 689 132 103 141 294
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 691 875 726 258 693 667 562 423 520 428
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,77 1,50 1,55 1,62 1,81

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 008 530K + $214 443K) ÷ $691 875K
= 1,77


Analiza porównawcza

2023