Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 916 097 920 851 778 350 802 955 764 318
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 170 056 156 689 132 103 141 294 142 888
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 726 258 693 667 562 423 520 428 644 106
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,50 1,55 1,62 1,81 1,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($916 097K + $170 056K) ÷ $726 258K
= 1,50


Analiza porównawcza

2022