Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 402 040 3 497 400 3 240 490 2 501 900 2 668 300
Property, plant and equipment w tys. USD 1 294 650 1 130 460 979 479 943 165 951 525
Rotacja aktywów trwałych 2,63 3,09 3,31 2,65 2,80

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 402 040K ÷ $1 294 650K
= 2,63


Analiza porównawcza

2023