Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 497 400 3 240 490 2 501 900 2 668 300 3 034 690
Property, plant and equipment w tys. USD 1 130 460 979 479 943 165 951 525 969 001
Rotacja aktywów trwałych 3,09 3,31 2,65 2,80 3,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 497 400K ÷ $1 130 460K
= 3,09


Analiza porównawcza

2022