Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 428 810 297 970 122 923 163 936 345 758
Aktywa razem w tys. USD 3 865 650 3 543 260 3 154 470 3 120 780 3 106 200
ROA 11,09% 8,41% 3,90% 5,25% 11,13%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $428 810K ÷ $3 865 650K
= 11,09%


Analiza porównawcza

2022