Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 297 970 122 923 163 936 345 758 -20 344
Aktywa razem w tys. USD 3 543 260 3 154 470 3 120 780 3 106 200 3 459 190
ROA 8,41% 3,90% 5,25% 11,13% -0,59%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $297 970K ÷ $3 543 260K
= 8,41%


Analiza porównawcza

2021