Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 427 550 2 438 410 2 352 570 1 920 000 1 997 100
Zapasy w tys. USD 647 520 618 879 536 500 448 251 431 680
Rotacja zapasów 3,75 3,94 4,39 4,28 4,63

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 427 550K ÷ $647 520K
= 3,75


Analiza porównawcza

2023