Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 352 570 1 920 000 1 997 100 2 146 160 1 903 910
Zapasy w tys. USD 536 500 448 251 431 680 479 660 436 759
Rotacja zapasów 4,39 4,28 4,63 4,47 4,36

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 352 570K ÷ $536 500K
= 4,39


Analiza porównawcza

2021