Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 497 400 3 240 490 2 501 900 2 668 300 3 034 690
Należności w tys. USD 416 178 396 458 338 632 328 187 397 020
Rotacja należności 8,40 8,17 7,39 8,13 7,64

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 497 400K ÷ $416 178K
= 8,40


Analiza porównawcza

2022