Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 500 937 455 666 395 056 499 321 496 525
Kapitał własny w tys. USD 2 046 250 1 743 750 1 576 220 1 485 150 1 382 380
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,24 0,26 0,25 0,34 0,36

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $500 937K ÷ $2 046 250K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022