Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 427 550 2 438 410 2 352 570 1 920 000 1 997 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 191 002 189 099 254 049 196 203 173 915
Rotacja zobowiązań 12,71 12,89 9,26 9,79 11,48

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 427 550K ÷ $191 002K
= 12,71


Analiza porównawcza

2023