Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 497 400 3 240 490 2 501 900 2 668 300 3 034 690
Working capital w tys. USD 1 394 952 1 316 833 1 134 917 1 183 692 1 139 784
Rotacja kapitału pracującego 2,51 2,46 2,20 2,25 2,66

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 497 400K ÷ $1 394 952K
= 2,51


Analiza porównawcza

2022