Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 008 530 1 174 110 1 103 790 1 034 430 916 097 917 638 846 705 885 809
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 214 443 179 825 178 177 170 767 170 056 151 144 160 089 163 227
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 691 875 716 949 758 374 749 254 726 258 716 964 704 102 676 383
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,77 1,89 1,69 1,61 1,50 1,49 1,43 1,55

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 008 530K + $214 443K) ÷ $691 875K
= 1,77


Analiza porównawcza

2023/Q4