Toll Brothers Inc. (TOL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
2021/Q3
(31 lip 2021)
2021/Q2
(30 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 791 609 1 346 750 316 471 535 038 671 365 3 276 990 946 097 714 968
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 35 396 96 103 39 159 34 328 38 574 152 778 27 277 24 213
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 508 000 3 983 080 2 836 270 2 803 950 2 691 440 7 059 290 2 543 010 2 383 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,36 0,13 0,20 0,26 0,49 0,38 0,31

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($791 609K + $35 396K) ÷ $2 508 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2023/Q1