Toll Brothers Inc. (TOL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 275 600 17 580 700 7 077 660 7 223 970 7 149 590
Working capital w tys. USD 6 480 620 12 865 510 6 300 350 6 868 090 6 768 760
Rotacja kapitału pracującego 1,59 1,37 1,12 1,05 1,06

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $10 275 600K ÷ $6 480 620K
= 1,59


Analiza porównawcza

2022